عرفه

18تیر
عرفه؛ روز نیایش گرامی باد

عرفه؛ روز نیایش گرامی باد

عرفه، روزی به زیبایی شب قدر است و دریایی به وسعت بخشش الهی؛ اگر دل به این دریا زدی ما را هم یاد کن… التماس دعا و خجسته باد روز عرفه...