شورای شهر بهارستان

26اردیبهشت
نگاهی به عملکرد روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان+جدول عملکرد

نگاهی به عملکرد روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان+جدول عملکرد

۲۷ اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی است. شاید تا چند سال پیش کمتر کسی به نقش و جایگاه روابط عمومی در معادلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توجه داشت اما امروز همه به اهمیت ارتباط و آگاهی بخشی در پیشرفت امور واقفند. طی سالیان اخیر نقش روابط عمومی ها در سازمان ها […]