شورای بهارستان جم

13آذر
احداث میدان در ورودی شهر بهارستان ضروری است

احداث میدان در ورودی شهر بهارستان ضروری است

سید جلال حق شناس در نشست شورای ترافیک شهرستان جم اظهار داشت: به منظور تسهیل در رفت و آمد و همچنین ایمن سازی مسیر نیاز است مجوز احداث میدان در مسیر ورودی شهر بهارستان از سوی شورای ترافیک صادر شود.