تعطیلی

16آذر
همه مدارس شهرستان جم امروز در نوبت صبح تعطیل شد
فوری

همه مدارس شهرستان جم امروز در نوبت صبح تعطیل شد

همه مدارس شهرستان جم امروز در نوبت صبح، چهارشنبه 16 آذرماه به علت بارندگی، بارش رگباری و احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی برای دانش آموزان تعطیل شد و آموزش مدارس از طریق برنامه شاد انجام خواهد شد.