پوستر/ پیام شهروندی
زمین رو به خشکی است؛ کم آبی را جدی بگیریم
بحران کم آبی کل جهان را تهدید می کند و کشور ما نیز چندین سال است با این بحران دست و پنجه نرم می کند، زمین رو به خشکی است بهتر است کم آبی را جدی بگیریم و در مصرف آب صرفه جویی کنیم.