یادداشت: علیرضا اعتماد
بهارستان و فرصت های توسعه(قسمت اول)
موقعیت و قرارگیری بهارستان در ورودی شهرستان جم از استان فارس یکی از شاخصه هایی که می طلبد برنامه ریزان پارلمان شهری بهارستان با درایت و دور اندیشی در راستای توسعه پایدار این خطه و حتی موارد مغفول‌مانده در شهر جم، آغازگر حرکتی سترگ باشند.
با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی؛
تجلیل از حوزه برتر شهرداری بهارستان
با حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بهارستان از تلاش ها و زحمات علیرضا اعتماد مسئول امور مالی شهرداری به دلیل انتخاب حوزه مالی به عنوان حوزه برتر شهرداری بهارستان قدردانی شد.