روز مجلس

09آذر
۱۰ آذر؛ روز مجلس گرامی باد

۱۰ آذر؛ روز مجلس گرامی باد

مجالس در همه کشورهای دنیا، نماد و نشانه ای از مردم سالاری اند و در ایران اسلامی، نماد مردم سالاری دینی و حافظ و پاسدار ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.