به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات؛
تجلیل شورا و شهرداری بهارستان از تلاش‌های مسئول روابط عمومی
به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، شهردار با همراهی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بهارستان از تلاش ها و زحمات رضا رئیسی مسؤول روابط عمومی شهرداری بهارستان تجلیل کردند.