دیدار امام جمعه با شهردار بهارستان،
امام جمعه جم: خدمات شهرداری بهارستان قابل قبول و ارزشمند بوده است
امام جمعه جم اظهار داشت: خدمات شهرداری بهارستان قابل قبول و ارزشمند بوده است و این شهرداری توانسته در دوران تحریم ها و شرایط اقتصادی بد دولت کارنامه درخشانی داشته باشد و پروژه های متنوعی را در سطح شهر به سرانجام برساند.