در نشست مدیران شهری بهارستان با مدیر اداره برق؛
رفع تاریکی معابر و اُفت ولتاژ پیگیری شد
در این نشست مدیران شهری بهارستان رفع تاریکی برخی معابر عمومی را پیگیری کردند که موضوع ایجاد روشنایی در اسرع وقت توسط اداره برق انجام خواهد شد. اُفت ولتاژ در مناطقی از شهر بهارستان مشهود است که این موضوع نیز توسط منتخبین مردم و شهردار بهارستان مورد پیگیری قرار گرفت.
مدیر اداره برق شهرستان جم:
از مردم بهارستان بابت تاخیر در تعمیرات عذرخواهی می‌کنیم/ مشکل افت ولتاژ رفع شد
مدیر اداره برق شهرستان جم با عذرخواهی از مردم شهر بهارستان گفت: مشکل افت ولتاژ به دلیل مشکلی که روی یکی از خط های فاز به وجود آمده بود رفع شده و تاخیر در تعمیرات نیز به دلیل تعمیرات در نقطه ای دیگر از شهرستان جم بوده است.