در دیدار شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بهارستان با فرمانده انتظامی جم:
سرهنگ مهدیان: موضوع استقرار کلانتری شهر بهارستان در ناجا و ستادکل نیروهای مسلح در حال پیگیری است
شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بهارستان با حضور در ساختمان نیروی انتظامی با سرهنگ مهدیان فرمانده انتظامی شهرستان جم دیدار کردند و موضوع استقرار کلانتری در شهر بهارستان را پیگیری کردند.
در نشست شهردار با معاون شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر مطرح شد؛
پیگیری جابجایی پایه های برق بلوار ورودی بهارستان در مرکز استان
مهندس یاراحمدی با حضور در مرکز استان بوشهر و در دیدار با معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر مسائل و مشکلات حوزه برق این شهر را پیگیری کرد.